Gizlilik Politikası

www.stubhub.com.tr adresinde yer alan gizlilik ve kişisel bilgilerin korunması konuları ile ilgili genel koşullar. Kişisel içerikli verilerin otomatik uygulanması.

Kullanıcının işbu şartların kabul etmesi, bu kişinin TICKETBIS S.L.'ye www.stubhub.com.tr adresi aracılığıyla sağladığı bilgilerin kullanım şeklini kabul ettiği anlamına gelir.

1.Kişisel bilgiler.

Kullanıcı www.stubhub.com.tr adresine kayıt yaptırdığı takdirde TICKETBIS S.L.'ye aşağıda verilen kişisel içerikli verileri (ileride "Kişisel Veriler" olarak anılacaktır) sunmuş olacaktır.

2.Otomatik uygulanma.

15/1999 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak web sayfası yetkilisi, kişisel verilerini bildiren veya bildirecek olan tüm Kullanıcılara, bu bilgilerin otomatik olarak işleyen bir dosyaya kaydedildiğini haber verir.

3.Amaçlar.

Kişisel Veriler'in alınması ve otomatik olarak uygulamaya tabi tutulmasının nedenleri şöyle sıralanmaktadır: Genel ve Özel Koşullar arasında kurulan ilişkiyi korumak, Hizmetler'in yönetilmesini, düzenlenmesini, sunulmasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, Hizmetler'i Kullanıcıların zevk ve tercihlerine göre ayarlamak, Hizmetler'e ilişkin yeni servisleri tasarlamak, Hizmet güncellemelerini yollamak, Hizmetler'e ve TICKETBIS S.L. aracılığıyla veya TICKETBIS S.L. tarafından şimdi veya gelecekte sunulan veya sunulacak olan hizmet ve ürünlere ilişkin reklamları yollamak, bahsi geçen ürün ve servislerin doğrudan pazarlamasını yapmak. Kişisel Veriler'in alınması ve otomatik olarak uygulamaya tabi tutulmasının bir diğer nedeni de anket yollamaktır, Kullanıcı bu anketleri cevaplamak zorunda değildir.

4.Bildirimler.

Kullanıcı işbu Gizlilik Politikası'nı kabul ettiği takdirde TICKETBIS S.L.'nin gerektiğinde adresi ne olursa olsun, kullanım amacı bir önceki paragrafta belirtilenlerden biri olduğu müddetçe, Kullanıcı'ya ait Kişisel Verileri Grup'a ait diğer Kuruluşlar'a verebileceğini kabul etmektedir. Herhalükarda TICKETBIS S.L., uluslararası bu eylemler sırasında Kişisel Veriler'in gizliliğini ve güvenli bir şekilde iletlilmesini sağlamayı garanti eder. Kişisel Veriler'in TICKETBIS S.L.'nin yabancı kuruluşları tarafından kullanımı işbu belgede belirtilen amaçlar dahilinde olacaktır.

5.Güvenlik Önlemleri.

TICKETBIS S.L. arşiv, sistem ve kurumlumlarında gerekli güvenlik önlemlerini aldığını, Kişisel Veriler'in yürürlükteki ilgili kanunlara uygun şekilde kullanılacağını garanti eder.

TICKETBIS S.L. uluslararası eylemler sırasında Kişisel Veriler'in güvenli bir şekilde iletlilmesini ve gizliliğin korunmasını sağlamayı garanti eder. Bununla birlikte TICKETBIS S.L., kendisinden ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak talep edildiği takdirde, Kişisel Verileri veya kendi erişiminde veya kendi sistemi aracılığıyla ulaşabileceği diğer bilgileri ilgili yetkili makamlara bildirecektir.

6.Onaylama.

Kullanıcı, Kullanım Koşulları'nı kabul ettiği takdirde, Kişisel Verileri'nin Kişisel Veriler Dosyası'na kaydedilmesini ve TICKETBIS S.L. tarafından yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere otomatik uygulamaya alınmasını kabul ettiğini bildirmiş olur.

Aynı zamanda Kullanıcı, TICKETBIS S.L.'nin, Kişisel Veriler'den feragat edebilmesi veya 4. Madde'de belirtilen üçüncü şahıslara aynı maddede belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere gerektiğinde Kişisel Veriler'in uluslararası transferini yapabilmesi için onay vermekte ve kabul etmektedir.

7.Kullanıcıların giriş, iptal, düzeltme ve itiraz hakkı.

TICKETBIS S.L. Kullanıcılara yürürlükteki yasamaya uygun olarak giriş, bilgilendirme, düzeltme, iptal ve itiraz hakları vermektedir. Bu nedenle, 15/1999 numaralı Kişisel Verileri Koruma Kanun'da belirtildiği üzere, Kullanıcı aşağıdaki yolları kullanarak Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte yazılı bir başvuru yaparak bu haklarından faydalanabilir:

Aynı şekilde, Kullanıcı, TICKETBIS S.L.'nin gönderdiği tüm elektronik postalarda yer alan hesap iptali seçeneğini tıklayarak faydalandığı herhangi bir üyelik hizmetini iptal edebilir.

Web hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sayfada gezinmeye devam etmen bu koşulu kabul ettiğin anlamına gelir. Çerezler Politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıkla.